Розвиток мовлення.


Розвиток мовлення у дітей – це завжди актуальне питання.Перед всіма, і перед педагогами, і перед батьками  стоїть важливе завдання: допомоги малюку сформувати правильне мовлення, поступово збагачувати словник дитини новими словами, словосполученнями, вчити грамотно будувати речення. Розглянемо на прикладі  рекомендації щодо розвитку мовлення дітей третього року життя.

Необхідно:

Привчати дітей слухати і розуміти мову дорослого, звернену до всіх; зосереджуватися при спостереженні предметів, розгляданні іграшок, картин.

  •     збагачувати словниковий запас дітей: іменниками - назвами предметів посуду, одягу, меблів, іграшок, рослин (трава, квіти дерево,), овочів (морква, редька, , капуста, помідор, огірок), фруктів (груша, яблуко, лимон), домашніх тварин (кінь, корова, півень, курка,собака, кішка), їх дитинчат ( теля, щеня, кошеня, курча, лоша) та ін;
  •    дієсловами, що позначають деякі дії (прати,витирати, варити, мити,  готувати, прасувати, лікувати, садити, ставити та ін);
  •    прикметниками (великий, маленький , холодний, гарячий, червоний, жовтий, зелений, синій, білий, чорний солодкий, кислий, круглий);
  •    прислівниками (близько, далеко, низько, високо, вчора, сьогодні, завтра).

Тренувати дітей у правильному вживанні іменників у множині, узгодженні прикметників з іменниками в роді і числі, вживанні іменників із прийменниками (в, на, під), дієслова в минулому і майбутньому часі; готувати до оволодіння інтонацією питання, оклику.

Стежити, щоб діти говорили чітко, не кваплячись, досить голосно. Використовуючи звуконаслідувальні слова, вправляти дітей в їх проголошенні з різною гучністю і швидкістю, в правильному проголошенні голосних і приголосних (т, м, н, п, б, д, к, г, в, ф). Вчити виробляти видих через рот плавно і протяжно.

Привчати дітей відповідати на запитання про сприйманому зараз і баченому раніше. Спонукати їх задавати питання вихователю, товаришам; висловлюватися про іграшки, про зображення на картині, про прочитане. Стежити за тим, щоб діти говорили фразами (3-5 слів). Розвивати уміння розповідати потішки, невеликі вірші.

Особливу увагу слід звернути на те, як ви розмовляєте самі. Адже діти будуть вас наслідувати завжди і в усьому, не тільки в мовленні. Щоб не виправляти помилок, їх краще не допускати. Адже розвиток мовлення для трирічних дітей - це важливий крок веред в розумовому розвитку малюка.